Cảm biến đo áp suất khí

Cảm biến áp suất khí là thiết bị điện tử chuyển đổi tín hiệu áp suất khí sang tín hiệu điện, thường được dùng để đo áp suất khí hoặc các ứng dụng có liên quan đến áp suất khí.

Nguyên lý hoạt động cảm biến áp suất khí cũng gần giống như các loại cảm biến khác là cần nguồn tác động (nguồn áp suất, nguồn nhiệt,… nguồn cần đo của cảm biến loại đó) tác động lên cảm biến, cảm biến đưa giá trị về vi xử lý, vi xử lý tín hiệu rồi đưa tín hiệu ra.

Ứng dụng:

– Đo áp suất nước, Đo áp suất khí nén, Dùng để đo áp suất thuỷ lực, Dùng đo áp suất gas, Đo áp suất các chất lỏng khác…
– Cảm biến áp suất dùng để đo trong hệ thống lò hơi, thường được đo trực tiếp trên lò hơi. Khu vực này cần đo chính xác khá cao & phải chịu nhiệt độ cao .
– Các máy nên khí cũng cần phải đo áp suất để giới hạn áp suất đầu ra, tránh trường hợp quá áp dẩn đến hư hỏng & cháy nổ.

TSK series

Phạm vi đo lường: 0-700 kPa

Sự phân giải: 0.025 kPa

Độ chính xác: +/- 0.5 kPa

ZCK series

Phạm vi đo lường: 0-700 kPa

Sự phân giải: 0.2 kPa

Độ chính xác: +/- 2%